Jdi na obsah Jdi na menu
 


EGYPT

6. 7. 2007

Informace o zemi

Základní informace

 • Ofciální název: Egyptská arabská republika
 • Hlavní město: Káhira (Cairo)
 • Statní zřízení: republika pluralitního typu s jednokomorovým shromážděním
 • Rozloha: cca 1 002 000 km2
 • Náboženství: Až 80% obyvatel jsou islámci (muži vyznávající islám mají více žen), dalších cca 15% obyvatel jsou křesťané.
 • Úřední jazyk: Arabština - egyptská hovorová arabština, při oficiálních příležitostech se používá klasická arabština. Znalost angličtiny je poměrně rozšířena.
 • Časový posun: + 1 hodina oproti SE
 • Délka pobřeží: 2 450 km
 • Počet obyvatel: cca 67 milionů
 • Nejvyšší vrchol: Katherina (2 629 m n. m.)
 • Doba letu z Prahy: 4 hod 10 min

EGYPT - ZEMĚ FARAONŮ

Země rozkládající se na pomezí Asie a Afriky, mezi Rudým a Středozemním mořem - to je Egypt. Poušť zaujímá velkou část jeho území, přesto - a nebo právě proto - má Egypt turistům co nabídnout.

Egypt je pro většinu z nás obestřen záhadami a mystikou. Je to země protikladů, na jedné straně rozpálený pouštní písek, na straně druhé životodárný Nil. Můžete zde obdivovat pyramidy a sfingy symbolizující zašlou slávu dávných faraonů, užívat si azurově modrých vod Rudého moře nebo objevovat úžasný podmořský svět korálových útesů, podmořských jeskyní a tisíců druhů pestrobarevných ryb. V zemi, kde teplota vody málokdy klesne pod 20°C si zajisté přijdete na své.

 Až budete obdivovat tajemné chrámy a pyramidy starého Egypta, věřte, že ti, kteří je stavěli, neměli nic společného se současnými obyvateli této země. Podél úrodného Nilu se nejprve začali usazovat Núbijci a další kmeny, ze kterých posléze vznikla svébytná civilizace organizující se do státních celků – Království Horního a Dolního Egypta. Sjednocením obou těchto států začala podle staroegyptských písemností historie Egypta. Během bezmála tří tisíciletí se vystřídalo na trůnu jedenatřicet faraonských dynastií. Nikdy se však nepodařilo zjistit, kolik faraonů vlastně bylo. Přestože potenciální nepřátelé Egypta byli daleko za nepropustnou pouští, i tato mocná říše se vedle velkého vrcholu dočkala později úpadku. Egypt byl nejprve podroben Alexandrem Makedonským, poté se stal římskou provincií a následně byl dobyt arabskými bojovníky. Ti přinesli islámské náboženství, které se spolu s jazykem a ostatními prvky arabské kultury rychle rozšířilo po celém území. Egypt dále zažil panování Turků, Albánce Mohameda Alího, Francouzů i Britů. Svou skutečnou samostatnost získal až v roce 1952. Málokde je voda tak krásně modrá jako v Rudém moři. Svůj název zřejmě dostalo podle zbarvení dna, které je místy pokryto množstvím červených měkkýšů. Je však docela možné, že staří Egypťané nazvali moře podle pouště s fantasticky červeně se třpytící kulisou hor, které přezdívali Rudá země. Každopádně rudou barvu budete hledat marně. Moře je průzračné, zářivě modré a místy temně azurové. Podmořské jeskyně, útesy, vraky lodí, stovky rozličných korálů, tisíce druhů ryb a voda, toto jsou ty pravé důvody, proč Rudé moře patří mezi potápěčské ráje.

Káhira

Káhira je metropolí Egypta a zároveň městem kontrastů. Její obyvatelé ji považují za matku měst, přestože oproti jiným není nejstarší. Město získalo své jméno na konci 10. století, kdy bylo založeno Fátimovci. Káhira je plná památek. Téměř všechny kroky turistů však nejčastěji míří do Egyptského muzea, kde se mimo jiné nachází Tutanchamónův poklad, mumie faraonů, mumie zvířat, sochy, pergameny a další pozoruhodnosti. Stará Káhira je půvabným místem se spletí uzoučkých uliček s malými krámky a starými památkami. Nejznámějším objektem této části je Citadela, středověká pevnost stará více než 700 let. Stará Káhira je také městem mešit. Nové čtvrti města připomínají většinou dobu anglické nadvlády po pádu turecké říše. Domy jsou postavené v evropském stylu, hlavní ulice jsou široké a plné palem. Naleznete zde spoustu obchodů a kaváren.

Luxor

Dřívější název Luxoru zní Théby, nebo také Wéset. ObrazekBýval hlavním městem Egypta. Součastný Luxor má cca 750 000 obyvatel. Leží 700 km jižně od Káhiry. Je to jedno z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších míst v Egyptě. Je zde ohromné „venkovní“ muzeum s množstvím starověkých památek. Nedaleko Luxoru se nachází Údolí králů s hrobkami faraonů.

 

Asuán

Toto město leží více než 900 km jižně od Káhiry. Kdysi bývalo metropolí Horního Egypta a křižovatkou karavanních cest. Z celé černé Afriky karavany přivážely na zdejší bazary slonů a velbloudů zlato, koření, slonovinu i otroky. ObrazekZa císařského Říma byl Asuán městem vyhnanství. Byli sem posíláni významní, ale nepohodlní občané, aby tak byli dostatečně vzdáleni od hlavního politického dění. V Asuánu se také nachází jeden z nejzachovalejších křesťanských klášterů v Egyptě, klášter Sv. Simiona. Z nejznámějších památek nesmíme zapomenout na chrám Philae zasvěcený bohyni Isis. Chrám pochází z období 30. dynastie a stal se posledním útočištěm egyptských kněží a egyptského náboženství.

Cheopsova pyramida

Monumentální a obklopená tajemstvím, tak přečkala Cheopsova pyramida 4 500 let. Stojí na konci pouště, přibližně 10 km jihozápadně od Káhiry, na pláni Gízy, západně od Nilu. Nechal ji postavit faraon Chufew (2 590 – 2 568 př. Kristem). Používaná řecká forma tohoto jména zní Cheops, odtud tedy Cheopsova pyramida. Král Chefren a král Mykerinos (z pozdější dynastie) zřídili zcela blízko další dvě pyramidy. Všechny tři dohromady tvoří zřejmě jeden z nejznámějších a fascinujících stavebních komplexů na světě. Cheopsova pyramida je 138 m vysoká (původně měla dokonce 147 m), byla postavena z více než 2,5 miliónů vápencových kvádrů ( jeden váží v průměru 2,5 tuny). Je pozoruhodné, že pyramida byla i přes primitivní podmínky stavby (rampy, soustavu pák, válců a saní tažených voly) postavena s enormní přesností. Horizontální odchylka uměle vytvořené roviny, na které pyramida stojí, je menší než 2 cm! Dle teorie měla být pyramida faraonovým náhrobkem. Podivné je, že v této, ani v jiných pyramidách, nikdy nebyla nalezena žádná těla zemřelých. Po prozkoumání Cheopsovy pyramidy byla nalezena jen velká kamenná rakev, která byla prázdná, aniž by byla porušena.

SfingaObrazek

Byla vždy symbolem tajemství a hádanek. Nechal ji postavit faraon Chefren a její hlava je pravděpodobně jeho podobiznou. Ve skutečnosti představuje ležícího lva s lidskou hlavou. Je 21 m vysoká a 74 m dlouhá. Pravděpodobně byla strážcem města mrtvých, které leží za ní.

Údolí králů

Faraonové Nové říše (hlavní město Théby) Obrazekbyli většinou pochování západně od Nilu v Údolí králů. Bylo zde objeveno 62 hrobů. Jedním z nejznámějších je náhrobek faraona Tutanchamóna. V roce 1922 byl hrob otevřen a světlo světa spatřilo neuvěřitelné bohatství: rakev z čistého zlata, zlaté diadémy, masky, klenoty, sochy, válečné vozy, zbraně, ornamenty a malby. Tutanchamón zemřel ve věku 18 let a je stále pochován ve své rakvi v náhrobním pomníku. Téměř všechny poklady byly převezeny do Egyptského národního muzea v Káhiře.

Chrámy v KarnakuObrazek

Největší egyptský chrámový komplex byl budován skoro 2 000 let. Řekové označovali město Wéset jménem Théby. Leželo blízko dnešního Luxoru na východním břehu Nilu. Za období 18. dynastie (1 552 – 1 306 př. Kristem) bylo hlavním městem Egypta a prožilo rozkvět Nové říše. Ovšem posléze bylo pobořeno Asyřany a zbyly jen mohutné ruiny chrámů v Karnaku, které dodnes okouzlují návštěvníky. Tento chrámový komplex tvoří brány, nádvoří, sály, nesčetné sloupy, sochy a obelisky. Karnak je největším chrámovým komplexem starého Egypta. Největší chrám byl zasvěcen bohu větrů a vzduchu, Amónovi.

Memnónovy kolosy

Dvě sochy vysekané z křemencových bloků dopravených do západních Théb až z dolnoegyptských lomů v okolí Káhiry, představují Amenhotepa III. Jsou jedinou vzpomínkou na jeho obrovský pohřební chrám postavený z hliněných cihel. Osmnáctimetrové monumenty pojmenovali Řekové a Římané po bájném synu bohyně ranních červánků Eós. Memnóse zabil v trojské válce statečný a rychlý Achilles. Podle legendy sochy každý den matce zpívaly. Tajemný zpěv ustal již před dvěma tisíci lety, když „sochy z kamene, které vydrží tak dlouho jako nebesa“, poškodilo zemětřesení.

  

Obrazek

 Kóm Ombo

Kom Ombo leželo na křižovatce obchodních cest ze zlatých dolů ve Východní poušti a u pobřeží Rudého moře. Architektonickým centrem je chrám zasvěcený bohuObrazek Sobekovi (je zobrazován jako muž s krokodýlí hlavou) a Hórovi (jehož symbolem je sokolí hlava a sluneční kotouč). V tomto chrámu se dochovaly reliéfy zachycující římské císaře Augusta, Trajána a Tiberia jako egyptské bohy.

 

Edfu

Toto město leží při toku řeky Nilu, jižně od Esny. ObrazekJeho poloha byla velmi výhodná k osídlování. Západní část města je obehnána vnitřní a vnější zdí, která pochází z období Staré říše. Nachází se zde nejzachovalejší chrám v celém Egyptě – chrám boha Hóra, jehož symbolem byl okřídlený sluneční kotouč.

 

Abou Simbel

Dvojice chrámů je zřejmě nejkrásnější z celého Egypta.Leží na břehu Nasserova jezera, asi 280 km od města Asuán v blízkosti súdánské hranice. Původně je Ramesse II. nechal vytesat do strmé pískovcové skály na břehu Nilu. Při stavbě Asuánské přehrady odborníci nejen z UNESCO rozřezali chrámy do obrovité skládanky, aby byly o 68 m výše a o 180 m dále opět sestaveny. Práce na jejich přemístění trvala tři roky. Veškeré úpravy byly dokončeny r. 1968. Naštěstí, neboť původní návrh byl nechat chrámy zaplavit! ObrazekNad celým chrámem byla vytvořena železobetonová kopule, která byla pokryta zeminou a kamením. Místo tak působí jako přirozený skalní pahorek. Ramesse II. nechal větší z obou chrámů zasvětit bohům Amenreovi, Ptahovi, Raharachtejovi a sobě samému, jakožto vtělení boha Hóra. Menší chrám pak své ženě Nefertari a bohyni Hator. Průčelí Ramessova chrámu tvoří systém reliéfů a soch, z nichž každá měří 20 m (vezmeme-li jednu z kolosálních soch sedícího Ramesse II., je jeho úsměv 1m široký a od ucha k uchu měří 4 m). Stavba je navržena tak, že sluneční paprsky každé ráno pronikají hluboko do útrob chrámu a ozařují vnitřní sochy. Chrám je přes 20 m hluboký a tvoří jej sloupová síň, příčná síň a nejsvětější svatyně.

Luxorský chrám

Zasvěcený triádě thébských bohů Amonovi, Mut a Chonsuovi, stojí na východním břehu Luxoru asi 2,5 km od Karnackého chrámu. Dříve byly tyto chrámy propojeny alejí sfing. Chrám nechal postavit faraón Amenhotep III. a později ho rozšířil Ramesse II. Vchod do chrámu střeží dvě velké sochy Ramesse II. a nachází se zde 25 m vysoký žulový obelisk. Druhý obelisk stojící vedle byl na počátku 19. století egyptským vládcem darován Francii, kde byl umístěn na pařížském náměstí Place de la Concorde.

Hatšepsutin chrámObrazek

Zádušní chrám z části vyhloubený do skály nechala postavit slavná královna Hatšepsut z 18. dynastie. Unikátní chrám skládající se z teras propojených rampami byl spojen dlouhou chodbou s hrobkou královny nacházející se v sousedním Údolí králů.

 

Nedokončený obelisk

V lomu na růžovou žulu 1,5 km jižně od Asuánu leží nedokončený obelisk, který nechala vyrobit královna Hatšepsut. Měl se stát největším obeliskem starověkého Egypta, plánovaná výška obrovského monolitu byla 42 metrů. V kameni se ale objevily trhliny, proto obelisk zůstal nedokončen.

Chrám Philae

Tomuto chrámu nacházejícímu se jižně od Asuánu na ostrově Philae zasvěcenému bohyni Isis, hrozilo po výstavbě Velké asuánské přehrady úplné zatopení. Chrám byl proto v 70. letech 20. století rozebrán a znovu sestaven na nedalekém ostrově Agílkija. Tento ostrov byl upraven tak, aby se co nejvíce podobal zatopenému ostrovu Philae.

To je lákadlo CK. Letos se tam chystám. No uvidíme.

                                  *****************************

Tak jak to vypadá konečně jsem se odhodlal něco zase napsat. Rovnou k věci.

Jak jsem již avízoval měl jsem letos možnost navštívit Hurghadu a to konkrétně hotel Sindbad Club. On to vlastně je celý komplex hotelů s názvem Sindbad. Jedná se o hotely Sindbad Club, Sindab Aqua Hotel a Sinbad Beach Resort. Proč komplex?Obrazek Důvod je zcela jednoduchý. Všechny tři hotely se nachází na jednom místě a ubytování v jednom z nich a využití služeb typu all-inclusive automaticky platí i pro ostatní dva. My jsme byli v hotelu Sindbad Club, který je přímo na pláži. Hotel Aqua je vzdálen od moře cca 500 m. Bylo možné se absolutně volně a bez problémů  pohybovat a využívat služeb všech tří hotelů. Hned říkám, že ač se to zdá zbytečné tak to nemělo chybičku. Ony ty hotely nabízejí šikovně maličko jiné služby.Obrazek Od podávání zmrzliny po složení stravy, večerní programy až po umístění směnárny apod. Jedná se o hotely typu 4* až 5* .  Úroveň služeb je na velmi vysoké úrovni. Abslolutní čistota, výborná strava evropského typu a to i včetně klasických řízků, což byl pro mě osobně docela příjemný šok. Velmi vstřícný a ochotný personál. Strava velmi dobrá, dostatek ovoce, zákusků a velmi slušný výběr hlavních jídel. Několikrát denně drobné občerstvení v rámci programu all-inclusive na pláži a v četných restauracích v rámci hotelu. Dá se bez nadsázky říci, že by bylo možné vléztObrazek ráno v 8:00 do jídelny a bez přerušení tam pobýt při konzumaci jídla a pití až do velmi pozdních nočních hodin. To není ovšem v normálních lidských silách. Pláž je poměrně příjemná i když je v těsné blízkosti přístaviště kde kotví výletní lodě. Dost se svažuje do hloubky a ve vzdálenosti cca 10m od břehu již člověk nestačil. Rudé moře je i v těchto místech velmi živé. Velké množství několika druhů rybek se prohání velmi těsně okolo vás. Čas od času i některá začne okusovat nohy. Je možné jít na boso a není potřeba bot do vody. Druhý den našeho pobytu, při snaze o Obrazekšnorchlování, jsem spatřil cca 10 kousků žraločího potěru velikosti větší makrely. Docela by bylo zajímavé kdyby připlavali i s tátou a mámou. Nic takového se ale nekonalo. Koupání prostě velmi dobré. Voda teploty okolo 28°C byla doslova jako kafe. Teplota vzduchu v srpnu byla dost vysoko přes 40°C. To se jeví jako naprosto šílená hodnota. S tím mohu souhlasit za podmínky, že by tato lázeň byla tady u nás. V Egyptě je to naprosto něco jiného.

 

Obrazek

 

 Vysoká vlhkost vzduchu a neustálý poměrně silný vítr to všechno dělají velmi slušně snesitelnými.

 

Obrazek

 

 Je pravda, že mám radši teploučko, ale o dost lépe jsem to snášel v Egyptě, než při 30°C tady u nás.

 

Obrazek

 

 Jasně teplo bylo. Není to o nic horšího než Turecko, Chorvatsko, Itálie, Tunis a jiné hojně navštěvované destinace. Sám hotel nabízel celodenní zábavu v podobně různých akcí sportovního typu.

  

Obrazek

 

Je jako jediný vybaven tobogánem a klouzačkami. O zábavu je postaráno včetně česky mluvící animátorky. Kdo chce tak si něco najde.Kdo nechce může se válet třeba na pláži na lehátku, které je bezplatné včetně osušky denně vyměňované. Pokud se nevytáhnou paty z hotelu tak se sice nic nevidí, ale na druhou stranu je to pohodička a v rámci možností i klídek.ObrazekJiná věc je pokud se rozhodnete cestovat. Jak je známo Egypt má obrovsky cennou historii. A to je taky zjednodušeně řečeno všechno. Asi jsem nějakej ujetej, ale měl jsem pocit, že to co postavili tehdejší faraóni tak to tam mají. Prostě 3000 let tam mají pyramidy apod. a já osobně nepochybuju, že dalších min 10000 let z toho budou těžit. Teda né, že by tam vůbec nic nepostavili to né, ale neustále na každém decimetru se to opakuje a kam až oko dohlédne je pořád pyramida, sfinga nebo nějaký faraon. Nic proti gustu, ale na mě to bylo trošku silný kafe. Pro příklad lezu do restaurace pyramida, lezu z ní pyramida, lezu do patnáctého krámku patnáctá pyramida, každá volná stěna je pomalovaná pyramidou, jede okolo taxi a co to nemá na dveřích pyramida, vlezu do krámku s parfémy a co nevidím uprostřed pyramida ve tvaru stojanu, jdu si vyměnit peníze zase pyramida, vstupuju do velké budovy s kavárničkami a obchody a co nevidím?

  

Obrazek

 

Kdo si teď myslel, že pyramidu tak se plete, byl tam faraón v nadživotní velikosti, teda jeho socha. Tak takto nějak to je. Samotná Hurgháda je složena ze tří částí. Jak oni sami říkají je to nová Hurgháda, čtvrť Sakala a nejstarší je Dahab. Nová část je nejhezčí, Sakala je již staršího data a Dahab? Obrazek Původní Hurgháda a známý mostecký Chánov nebo ústecká Matiční apod. je docela slušné sídliště. Neuvěřitelný nepořádek a bordel. Tam se turisti samo sebou nevodí. Nevyhnete se tomu ovšem při využití různých možností v podobě výletů, neboť se odjíždí často z Dahabu na výlety lodí na korálové útesy. Ty samy od sebe stojí za to vidět. Je to věc nevídaná. Výlety na pyramidy, Káhira, Luxor a jiná místa sice taky stojí za to, ale na můj vkus je to dost z ruky. Jezdí se na noc a strávit několik hodin v autobuse, pak rychle na tu hromadu kamení a zase několik hodin nazpět, no to ať si každý zváží sám za sebe. Je to každého volba.

 

Obrazek

 

Celkově lze říci, že Egypt jako dovolenková destinace je velmi dobrá volba. Neskutečná vlezlost obchodníků a zejména jejich náhončích, nikde jinde nevídaná, patří ke koloritu. Inu jiná země jiný mrav.

Několik foteček je zde: /fotoalbum/hurghada---sindbad-beach-resort

  

 

Dále bude následovat povídání o hotelu Golden 5. To ale nejspíše až po dovolené v roce 2008.

Tak už se to stalo a další dovolená je za námi. Opět Egypt a tentokráte to byl avizovaný komplex Golden 5 v Hurghádě. Proč komplex se dočtete o trochu níže. Tak jdeme na to.

Nejdříve co na to cestovní kancelář. V tomto případě to byl Exim Tours. Takže v katalogu je uvedeno toto:

Rozlehlý areál skládající se z několika budov a vilek se rozkládá v udržované zahradě při dlouhé písčité pláži s pozvolným vstupem do vody. K moři se dostanete příjemnou procházkou během cca 8 minut hotelovými zahradami. V hotelovém komplexu je k dispozici několik bazénů; jeden z nich s tobogány a skluzavkami. Přímo před hotelem je tančící fontána; kde probíhají večerní představení (pro klienty hotelu Golden 5 zdarma)

Vzdálenost od:

- vzdálenost od pláže u pláže - vzdálenost od letiště 15 km - vzdálenost od centra 20 km - nákupní možnosti 0 m


Ubytování:

- dvoulůžkový pokoj - možnost 1 přistýlky pro dospělou osobu - možnost 2 přistýlek pro děti - individuálně ovladatelná klimatizace - telefon; lednička - televizor se satelitním příjmem - vlastní sociální zařízení (koupelna s vanou nebo sprchou; WC) - trezor na pokoji - balkon nebo terasa (většina pokojů)
Zařízení:

- vstupní hala s recepcí - hlavní restaurace - bar; snack bar; diskotéka - obchodní arkáda - konferenční místnost - připojení k internetu (za poplatek) - bazén (lehátka a slunečníky zdarma) - dětský bazén; aquapark
Pláž:

- písčitá - lehátka a slunečníky zdarma - vodní sporty za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma:

- animační programy - plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek:

- tenisový kurt (v rámci all inclusive 1 hodina za pobyt zdarma) - stolní tenis - minigolf (v rámci all inclusive 1 hodina za pobyt zdarma) - kulečník (v rámci all inclusive 1 hodina za pobyt zdarma) - fitness - sauna; vířivka; masáže
Stravování v ceně:

- snídaně formou bufetu - večeře formou bufetu
Stravování za příplatek:

- ALL INCLUSIVE: od 10:00 do 24:00 hod. All inclusive lze čerpat ve vybraných prostorách hotelu a zahrnuje snídaně; obědy a večeře formou bufetu; neomezené množství nealkoholických nápojů v době od 10:30-24:00 a místních rozlévaných alkoholických nápojů v době od 12:00-24:00.

To jen pro představu co si vlastně je možno vybrat z katalogu CK. Je úplně jedno jaká CK to je, protože je to v podstavě stejné ve všech katalozích. Vypadá to lákavě že? No a taky že je. Neustále mě překvapuje skutečnost, jak jsou tvůrci katalogů a CK vynalézaví a nápadití v tom, jak tak trošku klienta oblbnout a hlavně nalákat. Jasně, je na každém z nás, jestli jim na tu hozenou návnadu skočíme. No uznejte sami, když ten hotel na té fotce vypadá skvěle. Proč o tom ale mluvím. Chci poukázat na fakt, že skutečnost může být trošičku jiná. V katalogu je nabídka hotelu Golden 5 jako hotelu s několika budovami viz výše. To ovšem právě není tak úplně pravda. Golden 5 se totiž skládá z několika hotelů a dohromady tvoří komplex Golden 5 City. Všechny tyto části jsou vlastně naprosto samostatné hotely s vlastním zázemím. Jedná se o Golden 5 Resort Hotels, Al Mas Palace, Diamond Resort Hotels a Emerald Hotels Beach Resort. My jsme byli ubytováni v části Diamond.Obrazek I tato část se skládala z devíti budov po cca 20 pokojích. Každá z těchto budov stojí samostatně a jsou postaveny ve stejném stylu. Společnou mají budovu recepce s denním a nočním barem a jídelnou. Musím se přiznat, že jsem si myslel, že budeme ubytovaní v té budově co je na obrázku v katalogu CK. Myslet znamená prdlajs vědět. Nebylo tomu tak. Ona budova je totiž hlavní budova komplexu a to onoho Golden 5 Resortu. Budova je nádherná a dává to jasně najevo svým vybavením a velikostí. Je zde také poměrně hodně pokojů. Neznám celkový počet, ale je jich dost. V době hlavních jídel je tu velmi mnoho lidí.Obrazek Před touto budovou se nachází "tančící fontána". Velmi honosně řečeno. Kam se chrabe na naší fontánu pojmenovanou po panu Křižíkovi. Ony programy, které se tu odehrávájí, jsou vlastně jen jeden program této fontány, při kterém různobarevné výstřiky různé intenzity prýští za doprovodu hudby. Je to docela hezké podívání to zase ano. No ale to je vše. Žádné další atrakce se prostě nekonají, na rozdíl tomu co uvádí CK. Probíhá to vše v areálu hotelu tak je pro klienty samozřejmě zdarma. Nechápu proč to CK zdůrazňuje, ale vypadá to dobře. Osobně pochybuji, že by se dostal do hotelu někdo kdo tam není ubytován. Co se týká samotného ubytování nemělo jedinou chybičku. Zde na tomto místě musím poznamenat několik drobností.Obrazek Pro mě naprosto nepochopitelná věc je samotný čas příletu do Hurghády. My jsme do hotelu dorazily okolo 9 hodiny ranní. Po celonočním putování na trase Ústí nad Labem, Praha - Ruzyně, Egypt Hurgháda a nakonec samotný hotel jsme byli docela unaveni. Představa, že bychom mohli pokoj dostat okolo 14 hodiny je docela nepříjemná. CK a samotný hotel se odvolá na mezinárodní pravidla o opuštění a uvolnění pokoje. Jinak řečeno, pokud přijedete brzo počkáte až se pokoj uvolní a připraví pro vás. Praxe bývá sice občas maličko jiná, ale co se dá dělat, když vám personál v hotelu neustále mele ještě hodinu ještě hodinu. Nechápu proč není pokoj připraven již při příjezdu, vždyť je přeci již zarezervován. Nebo lépe. Proč není příjezd přizpůsoben tak, aby člověk s dětmi nemusel tvrdnout několik hodin na recepci.Obrazek U mě neobstojí argument, že to přeci chtějí všichni. Ano samozřejmě a to je naprosto v pořádku. Vždyť si to také za nemalý peníz zaplatili. Proč to ale jde třeba u německých CK a proč ne u našich. Němci například přijeli o půl hodiny později než my a dostali pokoje ihned po příjezdu. Taky to nebylo po čtrnácté hodině. Toto se konalo celý pobyt a ne jen v době našeho příjezdu. Poučen zkušenostmi jsem do pasu v recepci přidal deset amerických peněz a světe div se volný pokoj byl už za hodinu a půl. Takže naše ubytování proběhlo docela rychle. Tedy s ohledem na to, že někteří ostatní byli ubytováni až po obědě okolo 14 hodiny. No bakšiš je bakšiš a ten funguje všude na světě. Několik dalších turistů mělo velké připomínky k ubytování a žádali výměnu pokoje což se neobešlo bez emocí. Zajímavé bylo, že se jednalo vždy o klienty z čech nebo ze slovenska. Nikdy to nebyli třeba rusové, kterých je tam absolutní většina a ruštinu slyšíte doslova na každém kroku. Nedokázu si představit, jak by to bylo v případě turistů z Německa.jen mi je divný, že oni tyto problémy nemají nikde. My jsme tyto problémy neměli a mimo standartního vybavení pokoje byl v ceně třeba pokojový trezor a každý den doplňovaný mini bar nealkoholickými nápoji. Pokoj denně uklízený, čistý a velmi příjemný. To samé platí i o nedalekém moři. Velmi příjemná a potěšující skutečnost byla, že cca 50 m od břehu se ve vodě nacházeli tři mini korálové útesy. Absolutně úchvatná podívaná. Neuvěřitelně živo. Napočítali jsme cca 20 druhů ryb a množství různých mořských živočichů. Jeden větší útes zabíral zhruba poloviny pláže a tam se taky bylo na co dívat a co obdivovat. Velmi teplé a průzračně čisté moře jen umocňovalo celkový dojem. Jinak velká spokojennost. Malá výtka jen k jídlu. Všeho bylo dostatek, ale bohužel pořád stejné bez jediné změny po celý pobyt. No co se dá dělat.

Dá se říci, že mohu s klidným svědomím tento hotel doporučit k pobytu a ke klidné dovolené. Hotel je vhodný i pro malé děti.

 

Náhledy fotografií ze složky Hurgháda - Golden 5

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář