Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Kmitočtový plán KV pásem IARU REGION 1
platný ke 30.březnu 2009

137 kHz

Kmitočtový segment
[kHz]
Šíře pásma
[Hz]
Druh vysílání
135,7 - 137,8 200 CW, QRSS, úzkopásmové digitální módy

 

1,8 MHz

Kmitočtový segment
[kHz]
Šíře pásma
[Hz]
Druh vysílání
1810 - 1838 200 CW, 1836 kHz - střed aktivity QRP
1838 - 1840 500 úzkopásmové druhy provozu
1840 - 1843 2700 všechny druhy provozu - DIGI, (*)
1843 - 2000 2700 všechny druhy provozu, (*)

 

3,5 MHz

Kmitočtový segment
[kHz]
Šíře pásma
[Hz]
Druh vysílání
3500 - 3510 200 CW, přednostně mezikontinentální provoz
3510 - 3560 200 CW, přednostně závody, 3555 kHz - střed aktivity QRS
3560 - 3580 200 CW, 3560 kHz - střed aktivity QRP
3580 - 3590 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
3590 - 3600 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
3600 - 3620 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice, (*)
3600 - 3650 2700 všechny druhy provozu, přednostně SSB závody, centrum aktivity digitálního hlasu 3630 kHz, (*)
3650 - 3700 2700 všechny druhy provozu, 3690 kHz - střed aktivity QRP SSB
3700 - 3800 2700 všechny druhy provozu, přednostně SSB závody, 3735 kHz - střed aktivity přenosu obrazu, 3760 kHz - střed aktivity tísňového provozu Regionu I.
3775 - 3800 2700 všechny druhy provozu, přednostně mezikontinentální provoz

 

7 MHz

Kmitočtový segment
[kHz]
Šíře pásma
[Hz]
Druh vysílání
7000 - 7025 200 CW upřednostněné pro závody
7025 - 7040 200 CW QRP centrum aktivity 7030 kHz
7040 - 7047 500 úzkopásmové módy - digimódy
7047 - 7050 500 úzkopásmové módy - digimódy, automaticky řízené datové stanice (neobsluhované)
7050 - 7053 2700 všechny módy - digimódy, automaticky řízené datové stanice (neobsluhované), (*)
7053 - 7060 2700 všechny módy - digimódy
7060 - 7100 2700 všechny módy, centrum aktivity digitálního hlasu 7070 kHz, SSB QRP centrum aktivity 7090 kHz, SSB upřednostněné pro závody
7100 - 7130 2700 všechny módy, Region 1 centrum aktivity pro nouzovou komunikaci 7110 kHz
7130 - 7200 2700 všechny módy, SSB upřednostněné pro závody, Obraz centrum aktivity 7165 kHz
7175 - 7200 2700 všechny módy, přednostně pro mezikontinentální spojení

 

10 MHz

Kmitočtový segment
[kHz]
Šíře pásma
[Hz]
Druh vysílání
10100 - 10140 200 CW, 10116 kHz - střed aktivity QRP
10140 - 10150 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI

 

14 MHz

Kmitočtový segment
[kHz]
Šíře pásma
[Hz]
Druh vysílání
14000 - 14060 200 CW, přednostně závody, 14055 kHz - střed aktivity QRP
14060 - 14070 200 CW, přednostně závody, 14060 kHz - střed aktivity QRP
14070 - 14089 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
14089 - 14099 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
14099 - 14101   IBP, výhradně majáky
14101 - 14112 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
14112 - 14125 2700 všechny druhy provozu
14125 - 14300 2700 všechny druhy provozu, přednostně SSB závody, priorita DX expedic 14195 kHz + 5 kHz, centrum aktivity digitálního hlasu 14130 kHz, 14230 kHz - střed aktivity přenosu obrazu, 14285 kHz - střed aktivity QRP SSB
14300 - 14350 2700 všechny druhy provozu, 14300 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu

 

18 MHz

Kmitočtový segment
[kHz]
Šíře pásma
[Hz]
Druh vysílání
18068 - 18095 200 CW, 18086 kHz - střed aktivity QRP CW
18095 - 18105 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
18105 - 18109 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
18109 - 18111   IBP, výhradně majáky
18111 - 18120 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
18120 - 18168 2700 všechny druhy provozu, SSB QRP centrum aktivity 18130 kHz, centrum aktivity digitálního hlasu 18150 kHz, 18160 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu

 

21 MHz

Kmitočtový segment
[kHz]
Šíře pásma
[Hz]
Druh vysílání
21000 - 21070 200 CW, 21055 kHz - střed aktivity provozu QRS, 21060 kHz - střed aktivity QRP CW
21070 - 21090 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
21090 - 21110 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
21110 - 21120 2700 všechny druhy provozu (vyjma SSB) - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
21120 - 21149 500 úzkopásmové druhy provozu
21149 - 21151   IPB, výhradně majáky
21151 - 21450 2700 všechny druhy provozu, centrum aktivity digitálního hlasu 21180 kHz, 21285 kHz - střed aktivity QRP SSB, 21340 kHz - střed aktivity přenosu obrazu, 21360 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu

 

24 MHz

Kmitočtový segment
[kHz]
Šíře pásma
[Hz]
Druh vysílání
24890 - 24915 200 CW, 24906 kHz - střed aktivity QRP CW
24915 - 24925 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
24925 - 24929 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
24929 - 24931   IPB, výhradně majáky
24931 - 24940 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
24940 - 24990 2700 všechny druhy provozu, SSB QRP centrum aktivity 24950 kHz, centrum aktivity digitálního hlasu 24960 kHz

 

28 MHz

Kmitočtový segment
[kHz]
Šíře pásma
[Hz]
Druh vysílání
28000 - 28070 200 CW, 28055 kHz - střed aktivity provozu QRS, 28060 kHz - střed aktivity QRP CW
28070 - 28120 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI
28120 - 28150 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
28150 - 28190 500 úzkopásmové druhy provozu
28190 - 28199   IPB, regionální časově sdílené majáky
28199 - 28201   IBP, světové časově sdílené majáky
28201 - 28225   IBP, trvale běžící majáky
28225 - 28300 2700 všechny druhy provozu - majáky
28300 - 28320 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
28320 - 29200 2700 všechny druhy provozu, centrum aktivity digitálního hlasu 28330 kHz, 28360 kHz - střed aktivity QRP SSB, 28680 kHz - střed aktivity přenosu obrazu
29200 - 29300 6000 všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice
29300 - 29510 6000 družicový provoz - downlink
29510 - 29520   ochranný kanál
29520 - 29550 6000 všechny druhy provozu - FM simplex - kanálový rastr 10 kHz
29560 - 29590 6000 všechny druhy provozu - vstupy FM převáděčů (RH1 - RH4)
29600 6000 všechny druhy provozu - FM volací kanál
29610 - 29650 6000 všechny druhy provozu - FM simplex - kanálový rastr 10 kHz
29660 - 29700 6000 všechny druhy provozu - výstupy FM převáděčů (RH1 - RH4)

Použití postranních pásem

Pod 10 MHz se užívá dolní postranní pásmo (LSB), nad 10 MHz horní postranní pásmo (USB).

Amplitudovou modulaci (AM) lze používat v telefonních podpásmech za předpokladu ohleduplnosti k uživatelům sousedních kanálů.

Definice

Všechny druhy provozu: CW, SSB a další druhy provozu uvedené jako středy aktivity, a dále AM - amplitudová modulace, kde je nutno brát ohledy na uživatele sousedních kanálů.

Přenos obrazu: Všechny analogové a digitální druhy přenosu obrazové informace s odpovídající šířkou pásma, např. SSTV a FAX.

Úzkopásmové druhy provozu: Všechny druhy provozu se šíří pásma do 500 Hz, včetně CW, RTTY, PSK atd.

DIGI: Všechny digitální druhy provozu s odpovídající šíří pásma, například RTTY, PSK, MT63 atd.

(*): Nastavení stupnice pro LSB: nejníže 1843, 3603 a 7053 kHz.

Poznámky

Spojení CW jsou možná v plném rozsahu všech pásem s výjimkou segmentů pro majáky. (Doporučení DV05_C4_Rec_13)

V pásmech 10, 18 a 24 MHz nesmí být pořádány závody.

Nesoutěžícím radioamatérům se během největších mezinárodních závodů doporučuje používat KV pásma bez závodního provozu, tj. 30, 17 and 12 m. (DV05_C4_Rev_07)

Pojem ”automaticky řízené stanice” zahrnuje i stanice typu Store and Forward.

Vysílací kmitočty:

Kmitočty uvedenými v kmitočtovém plánu se rozumí ”vysílané kmitočty”, nikoli kmitočet potlačené nosné.

Neobsluhované vysílací stanice:

Členským sdružením IARU se doporučuje tyto aktivity v KV pásmech omezit. Doporučuje se, aby každá bezobslužná stanice v KV pásmech byla aktivována jen pod dohledem operátora, s výjimkou majáků schválených majákovým koordinátorem IARU Reg.1, nebo s výjimkou experimentálních stanic se zvláštní koncesí.

Pásmo 1.8 MHz:

Národní sdružení IARU v zemích, kde je povolen příděl pro SSB provoz pouze pod 1840 kHz, mohou příděl nadále používat. Požaduje se však, aby podnikly všechny kroky potřebné k tomu, aby jejich povolovací orgán upravil příděl pro telefonní provoz v souladu s kmitočtovým plánem IARU Region 1. (UBA - Davos 2005)

Pásmo 3.5 MHz:

V úsecích 3500 - 3510 kHz a 3775 - 3800 kHz má přednost mezikontinentální provoz.

V závodech nesmí být užívány úseky 3500 - 3510 kHz a 3775 - 3800 kHz, není-li součástí závodu DX provoz. Členská sdružení mohou pro národní závody v rámci těchto úseků stanovit jiné (užší) segmenty. Úsek 3510-3600 kHz lze užívat pro provoz majáků ARDF (CW A1A). (Doporučení DV05_C4_Rec_12)

Členská sdružení musí u národních telekomunikačních autorit požadovat, aby nepřidělovaly kmitočty z úseků, které kmitočtový plán IARU Reg.1 určuje pro mezikontinentlání komunikaci, jiným stanicím, než amatérským.

Pásmo 10 MHz:

SSB lze použít v tísňovém provozu při bezprostředním ohrožení života a majetku, pouze stanicemi, které se skutečně účastní tísňového provozu. Úsek 10120 kHz - 10140 kHz lze užít k SSB provozu v oblastech Afriky jižně od rovníku v denních hodinách. V pásmu 10 MHz nelze vysílat informační bulletiny žádným druhem provozu.

Pásmo 28 MHz:

Členská sružení upozorní oprátory, aby v zájmu prevence rušení příjmu downlinku z družic nevysílali v úseku 29,3 - 29,51 MHz.

Experimenty s NBFM Packet Radiem v pásmu 29 MHz:

Jako provozní kmitočty se preferuje každých 10 kHz z rozsahu 29.210 - 29.290 MHz včetně. Užívá se kmitočtový zdvih +2,5 kHz při nejvyšším modulačním kmitočtu 2,5 kHz.

 

 

Ostatní pásma viz: www.crk.cz/CZ/BPLANVKVC

 

Zdroj: převzato ze stránek ČRK

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

spin money guarantee

(MixBiz, 31. 3. 2022 4:24)

https://vivien-project.eu/topic/hello-how-can-i-solve-this-problem-2/#post-3616

black lotus no deposit bonus codes

Free IMVU Credits Without Downloading Anything

(belleMub, 17. 6. 2021 21:06)

https://www.pinterest.com/pin/927178642004846905/

===========
wow. i found it finally. thanks!

IMVU Free Credits Link
Earn Free IMVU Credits
IMVU Credit Hack No Surveys 2021

Tiktok Follow For Follow 2021

(MixBiz, 16. 12. 2020 2:42)

https://autrice.weebly.com/blog/free-tiktok-fans-no-survey-2021-limited

Do you want be famous on tiktok? Click link above and enjoy fans and followers free! 2021 UPDATED!

tik tok hack 2021,tiktok likes 2021 free,tiktok fans 2021 free,tiktok free followers 2021,tiktok free usa hack 2021,tiktok free likes usa 2021,tiktok free followers 2021 usa,hearts free tiktok
KW:
How Do I Get Free Tiktok Followers 2021
How To Get Free Tiktok Followers 2020 2021
Get Free Followers On Tiktok 2021
Tiktok Like App 2021

Source of article:

2. https://www.purchase.edu/live/events/21400-tik-tok-video-competition

What have you been up to? Talking about covid

(ramboexeld, 6. 11. 2020 0:59)

What have you been up to? I am fascinated about covid19. Can you talk about it? If the same thread is opened please redirect my post :). Thanks :).

PS: I don't know any people with covid and you? rambo :D

Can you help me translate

(rardImigo, 2. 12. 2019 13:56)

i am from Italy hello. Can you help me translate? /rardor

hi guys i am new on web

(rardImigo, 26. 10. 2019 17:44)

hi :) bross :)